Thời gian đóng bảo hiểm

Sống trong môi trường khói bụi ô nhiễm, kẹt xe,… và thực phẩm thì tẩm nhiều hóa chất, lúc nào cũng có nguy cơ mắc bệnh. Người thành phố rủ nhau đi mua bao hiem suc khoe phòng tránh rủi ro, lỡ có bệnh tật thì cũng có “bảo hiểm lo”, vậy quan niệm này có…

Sơ lược về bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Trong mọi mục tiêu về phát triển đất nước, Đảng ta luôn gắn liền phát triển kinh tế đi đôi với ổn định đời sống xã hội của nhân dân. Do vậy, chính sách BHYT đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho người dân mà còn…

Mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Từ khi có NĐ63/2005/NĐ-CP mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, nhất là nếu phát hiện bệnh nặng thì chuyển lên tuyến trên để được điều trị với mức trợ giúp cao nhất; nhưng thực tế thì việc chuyển tuyến rất khó xảy ra. Tại sao các cơ sở y tế, trung tâm…

Phát triển đóng góp bảo hiểm xã hội

Đổi mới các chính sách kinh tế tài chính: Việc đổi mới các chính sách kinh tế tài chính sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo cơ sở ổn định cho việc tăng đóng góp BHXH, góp phần tạo tiền…

Đầu tư tăng trưởng bảo hiểm xã hội

Trong năm 2007, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội nói trên với số kinh phí lên tới 33.951 tỷ đồng, trong đó chi cho chế độ hưu trí là 27.702 tỷ đồng, chiếm 81,5% tổng chi. Trong khi đó, theo nguyên tắc đóng –…

Hoạt động BHTG thúc đẩy chức năng HĐ của NHTM

Hoạt động BHTG là nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự duy trì hoạt động lành mạnh trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia, thông qua các hoạt động chuyên môn của tổ chức BHTG nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người…

Các chế độ của bảo hiểm xã hội

Những cơ chế chủ yếu của ASXH bao gồm: bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, các chế độ trợ cấp từ quỹ công cộng, các chế độ trợ cấp gia đình, các quỹ dự phòng, sự bảo vệ do người sử dụng lao động cung cấp, các dịch vụ liên quan đến ASXH….

Quan hệ bảo hiểm với quỹ tín dụng

Tín dụng là khâu quan trọng trong hệ thống tài chính. Quỹ tín dụng được tạo lập bằng cách huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế, vốn tự có và sử dụng để cho vay, đầu tư chứng khoán, trả lãi theo nguyên tắc hoàn…

Nguyên nhân chủ quan của việc hủy bỏ hợp đồng nhân thọ

Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp bảo hiểm. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm thì hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động chính, cốt lõi, quan trọng nhất.Theo đó, việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với doanh nghiệp….