Mức độ bao phủ của CT bảo hiểm y tế bắt buộc

Trong 5 năm qua, diện bao phủ BHYT ở nước ta tiếp tục mở rộng; đến cuối năm 2005 đã có hơn gần 24 triệu người tham gia BHYT, tương đương với 28% dân số. Nhiều chính sách mới của Nhà nước được ban hành, bổ sung các đối tượng tham gia BHYT mới, trong…

Nguyên nhân tồn tại trục lợi bảo hiểm tại Prudential

 Trình độ và nhận thức hạn chế của nhân viên bảo hiểm:  Qua các vụ trục lợi bảo hiểm ở trên chúng ta có thể thấy một nguyên nhân quan trọng trong vấn đề tồn tại trục lợi bảo hiểm tại Prudential. Trong quá trình thâm nhập và phát triển kinh doanh tại Việt Nam…