THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Trong tiếng Anh có nhiều dạng thì động từ nhưng ở cấp tiểu học chỉ học 3 thì tiếng Anh cơ bản là: thì Hiện tại đơn, thì Quá khứ đơn và thì Tương lai đơn. Đối với những bé đang học tiếng Anh ở lớp 1, những kiến thức cơ bản của thì Hiện…

Cách tiếp cận nhà tuyển dụng

Một chiến lược tiếp thị bản thân mờ nhạt, khả năng sử dụng e-mail kém hiệu quả và sự thiếu hiểu biết về công cụ trực tuyến sẽ ảnh hưởng bất lợi đến số lượng và chất lượng việc làm tiềm năng của bạn. Sai lầm phổ biến nhất của các ứng viên chính là…