Tài liệu tiếng Anh cho người đi làm (P1): Cách sử dụng dạng câu hỏi “WH”

Tài liệu tiếng Anh cho người đi làm (P1): Cách sử dụng dạng câu hỏi “WH”

Câu hỏi “What” là câu hỏi chúng ta không thể trả lời có hoặc không như câu hỏi yes/no mà phải trả lời đúng theo yêu cầu của từ để hỏi.

học tiếng Anh qua cách sử dụng câu hỏi "wh"

Ở phần 1 của tài liệu tiếng Anh tham khảo cho người đi làm này sẽ giới thiệu đến người học cách sử dụng dạng câu hỏi “wh”.

1. Who

-Who là từ để hỏi về người như là ai, người nào…?

Ví dụ:

-Who is this? (Đây là ai?)

-Who is that? (Kia là ai?)

-Who is your father? (Ai là bố của bạn?)

That’s my brother

That’s my mother

That’s my father

That’s my sister

2. Where

-Where là từ để hỏi về nơi chốn, vị trí như là ở đâu, ở chỗ nào.

Ví dụ:

-Where is the ball? (Quả bóngở đâu?)

It’s over there (Nó ở đằng kia)

-Where are the balls? (Những quả bóng ở đâu?)

They’re over there (Chúng ở đằng kia).

-Where is your school? (Trường của bạn ở đâu?)

-Where are you from? (Bạn từ đâu đến)

-Where are they? (Họ ở đâu?)

They are in the class. (Họ ở trong lớp học)

-Where do they go? (Họ đi đâu vậy?)

They go to the supermarket. (Họ đi đến siêu thị).

-Where are we going tomorrow? (Chúng ta sẽ đi đâu vào ngày mai?)

We are going to Cuc Phuong National Park. (Chúng ta sẽ đi thăm rừng Cúc Phương).

3. When

-When là từ dùng để hỏi về thời gian như là khi nào, bao giờ.

Ví dụ:

-When is your birthday? (Sinh nhật của bạn là vào khi nào?)

It’s in May (Vào tháng Năm)

-When do you have Maths? (Khi nào bạn có giờ học Tbán?)

I have it on Monday. (Tôi có giờ học Toán vào Thứ Hai).

-When were you born? (Bạn sinh nhật ngày nào?/ Bạn được sinh ra vào ngày nào?)

I was born on September 20th 1996. (Tôi sinh nhật ngày 20 tháng 9 năm 1996).

-When do you have Music? (Khi nào bạn có môn Nhạc?)

I have it on Monday and Friday. (Tôi có môn Nhạc vào Thứ Hai và Thứ Sáu).

4. Why

Why là từ dùng để hỏi về nguyên nhân như vì sao, tại sao. Câu trả lời bắt đầu bằng “because” (bởi vì)

Ví dụ:

-Why do you like Music? (Tại sao bạn lại thích môn Nhạc?)

Because I want to be a singer. (Bởi vì tớ thích trở thànhmột ca sĩ).

-Why does Lan like Science? (Tại sao Lan thích môn Khoa học?)

Because the lessons are full of fun and she learns about animals and plants. (Bởi vì các bài học rất thú vị và cô ấy có thể học thêm về các động vật và thực vật).

-Why do you like monkeys? (Tại sao bạn lại thích những con khỉ?)

Because they can swing. (Bởi vì chúng có thể đánh đu).

-Why do you want to go to the post office? (Tại sao bạn lại muốn đến bưu điện?)

Because I want some stamps. (Bởi vì tôi muốn mua những cái tem).

5. What

-What là từ dùng để hỏi về vật, sự vật, sự việc như làcái gì, việc gì

Ví dụ:

-What is your name? (Tên của bạn là gì?)

My name is Phuong Linh. (Tên tôi là Phương Linh).

-What is her name? (Tên của cô ấy là gì?)

Her name is Nga. (Tên của cô ấy là Nga).

*Dùng để hỏi về đồ vật

Ví dụ:

-What is this? (Cái này là cái gì?)

This is my pen. (Đây là cái bút của tôi)

-What is that? (Cái đó là cái gì?)

That is her hat. (Đó là cái mũ củacô ấy).

*Dùng để hỏi về môn học

-What subject do you have today? (Bạn có môn học gì hôm nay?)

I have Vietnamese and English. (Tôi có môn Tiếng Việt và Tiếng Anh).

*Dùng để hỏi về sự việc

-What do you do during English lesson? (Bạn làm gì trong suốt giờ học tiếng Anh?)

I learn to read and write in English. (Tôi học cách đọc và viết bằng tiếng Anh).

Hy vọng phần 1 của bộ tài liệu tham khảo này sẽ cung cấp được cho người học những kiến thức bổ ích trong cách sử dụng dạng câu hỏi “wh”.