Thực trạng các kênh phân phối bảo hiểm trên thế giới

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Tại hầu hết các quốc gia châu Âu, kênh trung gian như đại lý và môi giới là kênh phân phối rộng rãi nhất đối với các sản phẩm bảo hiểm tính trên tất cả các khu vực. Tại Mỹ, các đại lý ( các đại lý bị…

Xu hướng mà các công ty bảo hiểm tại Việt Nam hướng đến

Các công ty với thị phần đại lý bảo hiểm thấp hoặc chiếm thị phần bảo hiểm thấp tại Việt Nam sẽ có những kế hoạch tuyển dụng đại lý nhằm mở rộng hệ thống bán hàng của mình, chiếm những thị phần cao hơn trên thị trường và chiếm lĩnh những phân khúc hoặc…

Nhược điểm của các đại lý bảo hiểm tại Việt Nam

Đại lí bảo hiểm ở Việt Nam thường tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian, hiệu quả công việc không cao. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, đại lý làm việc toàn thời gian, nhân viên tư vấn bảo hiểm vì thế được ký hợp đồng lao động và được hưởng lương…

Đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ là một trong hai loại hình bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm qua đó công ty bảo hiểm cam kết sẽ trả một số tiền thỏa thuận khi có sự kiện quy định xảy ra liên quan đến sinh mạng và sức khỏe…

Mở rộng bảo hiểm mất tài liệu

Với điều khoản sửa đổi bổ sung này, nếu trong thời hạn được ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, NĐBH phát hiện ra bất kỳ tài liệu nào thuộc về bên thứ ba và đang nằm dưới sự trông nom, coi sóc của NBH trong quá trình hoạt động bình thường của NBH,…

Một số lưu ý khi cấp đơn bảo hiểm trách nhiệm

Thứ nhất là các thông tin về rủi ro chủ quan từ phía người yêu cầu bảo hiểm, có nghĩa là về trình độ bằng cấp chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và có thể cả khả năng chuyên môn trong một số lĩnh vực nhất định. Thứ hai là các thông tin về quy…

Phí Bảo hiểm cháy nổ

Phí bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được tính theo tỷ lệ phí và số tiền bảo hiểm: P = Sbx R Trong đó: P là Phí bảo hiểm,   Sblà Số tiền bảo hiểm,   R là Tỷ lệ phí bảo hiểm. Đối tượng bảo hiểm cháy và các rủi ro…