Bảo hiểm tại Cộng hòa Liên bang Đức

        Đức là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện chế độ BHXH. Bộ luật đầu tiên được ban hành vào năm 1883. Đến nay, nước Đức đang thực hiện các chế độ BHXH bao gồm: hưu trí, y tế, thai sản, thất nghiệp, TNLĐ và chăm sóc người già. Quỹ được hình thành…

Hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm xã hội

        Từ khi BHXH Việt Nam được thành lập, có nhiều văn bản quy định nội dung thu chi BHXH như: Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ BHXH; Nghị định số 45/CP quy định về BHXH đối với quân sự (quân đội, công an). Trong 2 nghị định…

Các chế độ bảo hiểm xã hội

        Luật BHXH ban hành lần đầu tiên năm 1951. Các chế độ BHXH bao gồm: hưu trí, tàn tật, tử tuất, ốm đau, thai sản, TNLĐ, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp y tế. Tổng mức đóng vào quỹ là 43% quỹ tiền lương, trong đó người lao động đóng 11%, người sử dụng…

Bảo hiểm y tế tự nguyện với đối tượng học sinh

Đối tượng nhân dân tham gia theo hộ gia đình chỉ mới triển khai (năm 2004) và đóng vai trò phụ, chính yếu để khai thác là đối tượng học sinh, sinh viên, đối tượng này cũng chỉ chiếm một số lượng không nhiều trong tổng số lượng học sinh, sinh viên tại từng địa…

CÓ NÊN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM, MUA BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN?

Trong cuộc sống đôi khi có những rủi ro mà bạn và gia đình không thể lường trước được. Để giảm bớt sự rủi ro cho bản thân, gia đình, công ty nhiều người chọn cách mua bảo hiểm tự nguyện, đóng một khỏan phí bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thất nghiệp,…

Khái niệm quỹ bảo hiểm xã hội

Trong đời sống kinh tế – xã hội, người ta thường nói đến rất nhiều loại quỹ khác nhau như: quỹ tiêu dùng, quỹ sản xuất, quỹ dự phòng, quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ tiết kiệm… Tất cả các loại quỹ này đều có một điểm chung là tập hợp…

Thanh toán giữa CQ Bảo hiểm XH với bảo hiểm YT

Đối với những đối tượng tham gia BHYT không được hưởng thanh toán phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh do khám trái tuyến, thẻ sai, bệnh viện chưa ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Theo quy trình thì bệnh nhân BHYT được thanh toán trực tiếp…

Thời kỳ độc quyền triển khai chính thức

Bộ Y Tế đã ban hành chỉ thị số 05/BHYT/CT ngày 26/08/1992 để triển khai thực hiện chính sách BHYT và thành lập cơ quan BHYT các tỉnh, quận huyện từ trung ương đến địa phương. Đến 31/12/1992 đã hoàn thành đề án BHYT tại 38 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo số…