CÓ NÊN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM, MUA BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN?

Trong cuộc sống đôi khi có những rủi ro mà bạn và gia đình không thể lường trước được. Để giảm bớt sự rủi ro cho bản thân, gia đình, công ty nhiều người chọn cách mua bảo hiểm tự nguyện, đóng một khỏan phí bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cho con…Những tác động của rủi ro làm cho con người không thu hái được kết quả như đã dự định trước và tạo ra sự ngưng trệ quá trình sản xuất, sinh hoạt của xã hội là tiền đề khách quan cho sự ra đời của các loại quỹ dự trữ bảo hiểm nói chung. Bảo hiểm thương mại hay Bảo hiểm xã hội, đều đóng vai trò như một công cụ an toàn thực hiện chức năng bảo vệ con người, bảo vệ tài sản cho kinh tế và xã hội.

Khi tham gia bảo hiểm tự nguyện người tham gia sẽ kí cam kết đóng một khoản tiền nhất định với công ty bảo hiểm một thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng .Phí bảo hiểm là khoản tiền bên mua bảo hiểm nộp định kỳ cho doanh nghiệp bảo hiểm để được bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Nhiều người e ngại tham gia phí bảo hiểm nhiều người cũng lo ngại rủi ro, tính toán chi phí nếu gửi bảo hiểm trong thời gian dài thì họ không có lợi hơn khi gửi ngân hàng. Nhưng nếu có rủi ro xảy ra thì người đóng bảo hiểm sẽ được lợi hơn. Việc mua bảo hiểm tự nguyện là để chuyển giao rủi ro và vì nguyên tắc của bảo hiểm là lấy phí của số đông để chi trả cho số ít. Cho nên đừng ngần ngại tìm hiểu khoản tiết kiểm, giảm bớt rủi ro này nhé.