Cách tiếp cận nhà tuyển dụng

Một chiến lược tiếp thị bản thân mờ nhạt, khả năng sử dụng e-mail kém hiệu quả và sự thiếu hiểu biết về công cụ trực tuyến sẽ ảnh hưởng bất lợi đến số lượng và chất lượng việc làm tiềm năng của bạn. Sai lầm phổ biến nhất của các ứng viên chính là…