Giải pháp về phía các nhà môi giới và các văn phòng đại diện nước ngoài

– Thứ nhất, các nhà môi giới và văn phòng đại diện nước ngoài có khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này. Thực tế trong những năm qua đã xảy ra hiện tượng có một số công ty môi giới và văn phòng đại diện nước ngoài đã cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam để giành được những lợi thế trong cạnh tranh đối với các công ty bảo hiểm Việt Nam trong việc thu hút khách hàng. Tuy nhiên, về lâu dài thì những công ty ấy sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Những công ty thực sự muốn làm ăn lâu dài ở Việt Nam thì phải hiểu rằng quy định pháp luật luôn là một bộ phận cơ bản của ngành dịch vụ tài chính này và rằng nếu tuân thủ theo đúng pháp luật nơi đây thì sẽ tạo được lòng tin nơi khách hàng cũng như các nhà đầu tư khác. Và nếu muốn có được lợi thế so với các công ty khác thì họ không những phải tuân thủ pháp luật Việt Nam mà còn phải biết tiến tới hoà nhập các luật lệ, quy định vào văn hoá của công ty.

– Thứ hai, các nhà môi giới và các văn phòng đại diện của nước ngoài cũng cần phải phối hợp chặt chẽ, tạo mối quan hệ thân thiết với các công ty bảo hiểm Việt Nam để trở thành những đối tác tin cậy của nhau, cùng hợp tác để thu hút được khách hàng tham gia bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt. Thị trường bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt đang ngày càng mang tính cạnh tranh gay gắt hơn. Điều đó đã khiến cho hoạt động của các công ty môi giới bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài ngày càng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi các công ty này phải đối đầu với các doanh nghiệp bảo hiểm vốn đã có mặt lâu đời tại Việt Nam và có nhiều ưu thế hơn do đã hiểu rõ được đặc điểm của khách hàng bảo hiểm tại Việt Nam cũng như nhu cầu của họ. Chính vì thế, hợp tác là biện pháp hiệu quả nhất để các công ty môi giới và các văn phòng đại diện nước ngoài có thể áp dụng để tránh những đụng độ không có lợi cho các bên, đồng thời thông qua hợp tác, các bên đều có thể sử dụng tốt nhất những lợi thế của mình để hoạt động có hiệu quả hơn. Tuy vậy, sự hợp tác ở đây không có nghĩa là liên minh để bảo vệ sự thống trị trên thị trường của các công ty, mà là hợp tác trên tinh thần cạnh tranh một cách công bằng, bình đẳng và minh bạch.