Có nên gửi tiền tiết kiệm tại Vietbank?

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những dịch vụ phổ biến và quen thuộc với mọi gia đình. Thông thường khách hàng chỉ việc mang tiền đến ngân hàng gửi hoặc trích xuất tài khoản gửi trực tuyến. Ngày càng có nhiều ngân hàng mang lại chất lượng và dịch vụ cho các…