Cùng khám phá ngân hàng số là gì?

Trong kỷ nguyên công nghệ ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã mang lại những cơ hội đầy hứa hẹn và biến đổi toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực tài chính. Một trong những xu hướng đáng chú ý trong ngành ngân hàng là sự ra…