Tác dụng của bảo hiểm nhân thọ

a. Đối với cá nhân và gia đình

BHNT có tác dụng thể hịên sự quan tâm lo lắng của người chủ gia đình đối với người phụ thuộc ,của cha mẹ đối với con cái.Đồng thời góp phần làm giảm khó khăn về mặt tài chính cho gia đình khi không may gặp rủi ro .than gia BHNT cũng là hình thức tiết kiệm một cách thường xuyên có kế hoạch.

Đối với mỗi cá nhân và gia đình thì BHNT còn đáp ứng được các vấn đề sau:

-Trường hợp không may bị chết thì gia đình có một khoản để chi trả các khoản vay nợ các khoản ci phí để mai táng chôn cất ,chi phí về viện phí khám chữa bệnh …

-Bảo trợ người phụ  thuộc: nhiều ngưòi mua BHNT với mục đích cung cấp tài  chính cho những người phụ thuộc khi không may họ gặp rủi ro : chi phí sinh hoạt nuôi dưỡng và chăm sóc con cái .cung cấp khoản tiền trợ cấp cho các thành viên trong thời gian họ tìm kế sinh nhai khác hoặc có thêm thu nhập.

– Chi phí giáo dục : một trong những mụch tiêu hàn g đầu của các bâc cha mẹ là có khả năng tài chính để cho con vào đại học.Tuy nhiên chi phí đào tạo  ngày càng cao và nó chiếm một khoản rất lớn trong tổng chi phí của gia đình. BHNT chắc chắn sẽ giúp cha mẹ tích luỹ được một khoản tiền đảm bảo cho việc học hành của con cái . Đồng thời cha mẹ vẫn có thể đáp ứng nhu cầu học hành của con cái ngay cả khi họ không may qua đời

– Có thu nhập khi về hưu: Trong những năm làm việc .tham gia BHNT sẽ giúphọ khi về hưu  có thu nhập đảm bảo cuộc sống ,tránh được tâm lý gánh nặng cho con cái bằng việc tham gia đóng những khoản phí rất nhỏ tù thhu nhập hàng ngày.

– Đáp ứng nhu cầu đâu tư: Hiện nay một số người có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư theo phương thức phân tán rủi ro. Hợp đồng BHNT tích luỹ tiết kiệm có thể đáp ứng được nhu cầu này.Trong một khoảng thời gian sự tích luỹ các khoản tiền tiết kiệm nhỏ thành các khoản tiền lớn và đồng thời vẫn được bảo hiểm khi rủi ro. 

Tác dụng của bảo hiểm nhân thọ

b. Đối với doanh nghiệp

– Đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường: Hợp đồng BHNT có thể đảm bảo một khoản tiền để công việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường trong trường hợp tử vong của chủ doanh nghiệp, đối tác và những người chủ chốt. Một số doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo một số chế độ đãi ngộ cho người làm công.

– Bảo hiểm cho các cá nhân chủ chốt : Sự thiệt hại về kiến thức chuyên môn và sự cống hiến của những người chủ chốt có thể có những ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của của doanh nghiệp. Tham gia BHNT giúp cho doanh nghiệp giữ chân được cán bộ chủ chốt, làm cho họ gắn bó thêm với doanh nghiệp 

c. Đối với kinh tế

– BHNT góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách Nhà nước ,cơ quan xí nghiệp.Mỗi cá nhân tham gia BHNT là cách tự bảo vệ mình, chủ động đối phó với rủi ro, đồng thời còn tạo ra một khoản tiết kiệm cho bản thân. Sự giúp đỡ của ngân sách hay các tổ chức sử dụng lao động chỉ còn mang ý nghĩa động viên chứ không có vai trò quyết định.

– BHNT là hình thức thu hút vốn đầu tư rất lớn ,đầu tư quay trở lại nền kinh tế thúc đẩy nền kinh tế phát triển . Đối với các nước phát triển trên thế giới, quỹ bảo hiểm huy động được một số vốn khổng lồ thậm chí còn lớn hơn ngành ngân hàng.

Tại Anh hàng năm BHNT huy động được khoảng 60 tỷ USD để đầu tư vào nền kinh tế, chiếm khoảng 7% GDP.

Tại Việt Nam, theo số liệu của cục thống kê,lượng tiền nhàn rỗi trong nhân dân năm 1995 là trên 3 tỷ USD chiếm khoảng 13,2% GDP,năm 1996 là 5 tỷ USD chiếm khoảng 15%GDP ,năm 1998 là khoảng 8 tỷ USD .Trong khi đó chúng ta mới huy động được một lượng rất nhỏ từ nguồn vốn này.

Như vậy BHNT phát triển sẽ là một kênh huy động vốn mạnh góp phần thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cư vào phát triển kinh tế , đáp ứng nhu cầu tiết kiệm của dân cư và sự thiếu hụt vốn của nền kinh tế .

d. Đối với xã hội

BHNT tạo một phong cách một tập quán sống mới.Tham gia BHNT thể hiện một nếp sống đẹp đó  là sự quan tâm lo lắng cho tương lai của bản thân và quan tâm đến tương lai của  gia đình và xã hội.Đồng thời giáo dục cho con cái về đức tính cần cù ,tiết kiệm,sống có trách nhiện với người khác. 

-BHNT góp phần to lớn vào viẹc  giải quyết việc làm cho xã hội

– BHNT là ngành thu hút nhiều lao động hơn cả vì nó cần có mạng lưới nhân viên đại lý khai thác bảo hiểm, nhân viên kế toán,tài chính …rất lớn .